Elektrisch bestrijden van ongewenste en/of invasieve begroeiing


Het gebruik van chemische onkruidbestrijding wordt steeds meer aan banden gelegd. Voor (semi)overheden en bedrijven is het gebruik van deze middelen op (half)verhardingen sinds 2017 verboden.

Voor enkele specifieke sectoren geldt nog een tijdelijke uitzonderingspositie, ingegeven vanuit het oogpunt veiligheid en/of brandpreventie. Daarnaast krijgen invloeden en afspraken vanuit de Green Deal-aanpak , ter bevordering van de duurzame samenleving, steeds meer invloed op de werkwijze voor het onderhoud van de buitenruimte.
De bekende alternatieve beheermethoden (borstelen, branden, heet water etc.) verliezen vanwege hun effect, hun hoge kosten en hun negatieve impact op de milieubelasting, steeds meer terrein op de markt. Een nieuwe methode is het beheersen van onkruiden middels elektrocutie (toepasbaar voor normaal onkruidbeheer alsmede voor bestrijding van invasieve soorten zoals Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw)

Ons materieel; de Zasso XPower tractor


Wij zijn in het bezit van een Zasso X Power2 tractor. Dit werktuig bestrijdt ongewenste begroeiing door middel van elektriciteit waarbij het instelbare (afhankelijk van soort en bedekking) voltage kan worden verhoogd tot maximaal 8.000 volt (met een stroomsterkte tussen de 0,2 en 0,02 ampère).
De machineopbouw bestaat uit een generator welke zich bevindt aan de achterzijde van de trekker die via de aftakas 220 volt opwekt. Via een kabelboom wordt de opgewekte stroom naar de transformatoren aan de voorzijde van de tractor gebracht en omgezet naar het gewenste Voltage. De elektrische onkruidverdelger heeft twee rijen sleepvoeten met pluspolen en een laatste rij met minpolen. Zo wordt de stroom via de pluspolen door de plant, bodem en de wortels naar de minpool gebracht. Binnen de plant vindt hierdoor celschade plaats en de plant sterft direct af. Onze XPower tractor heeft een werkbreedte van ca. 3 meter. Het is mogelijk om een rijsnelheid van 1-7 km/uur aan te houden. Naarmate de onkruiddruk hoger is of de geleiding ontbreekt (bijvoorbeeld bij verharding), dient langzamer gereden te worden om voldoende stroom door elke onkruidplant te sturen.
Meer weten of interesse? Stuur ons een e-mail...... contact

Onze XPower 2-de generatie onkruidverdelger

Ecologische toxiciteit

Ecologisch toxiciteitsverslag; onderzoek op milieueffecten


Uit verrichte onderzoeken blijkt dat het effect op het bodemleven minimaal is bij onkruidbeheersing middels elektrocutie. Deze onderzoeken kunnen wij u op verzoek toezenden (Duitstalig). De Duitse fabrikant Zasso zet zich al vanaf het begin sterk in voor een uitgebreide identificatie van de impact die XPower-technologie heeft op het milieu. Nu het huidige landbouwbeheer steeds meer wordt gedwongen om hun impact op het milieu te verminderen, heeft Zasso ervoor gezorgd dat ze vanuit de meest strikte effectbeoordelingen hebben ontwikkeld om de XPower als een juiste oplossing te evalueren.
Zasso neemt de effectbeoordeling van deze technologie zeer serieus en zal nog veel meer ecotoxicologische tests uitvoeren, ondanks dat het proces niet onderhevig is aan bestaande wetgeving op dit gebied.
Het actieve onderdeel van het XPower-systeem is elektrische energie. De elektrische energie laat geen residu in de grond achter wat zou kunnen worden opgenomen door dieren en planten. Er is geen sprake van giftige afvloeiing van grond naar grondwater en het XPower-systeem vermindert de stikstofemissies naar lucht en water.


Minimale impact op het milieu

Tests tonen aan dat XPower geen relevante effecten heeft op regenwormen in toepassingen dichtbij landbouwpraktijken, zoals beheersing van groenbemesters.
Bij voorlopige tests is slechts een geringe vermindering van het aantal aaltjes gevonden.

tabel wormen na XPower Tabel wormen na XPower mustard/radish
Er zijn zowel verwaarloosbare gunstige als remmende effecten op korte termijn waargenomen bij micro-organismen, die mogelijk ook verband houden met de uitstervende biomassa en de gewijzigde bodemgesteldheid. Na monitoring van springstaarten en oribatidemijten werd geen acute schade gevonden bij praktijkrelevante doseringen.

Wortelstructuur

Systematische bestrijding tot in de wortel

Het 2e generatie XPower-systeem biedt een revolutionaire nieuwe methode voor het bestrijden van onkruid in de bodem en biedt een alternatief met hoge prestaties voor de huidige oplossingen van onkruidbestrijding. Huidige gebruikelijke bestrijdingswijzen zoals warmtebehandeling of gebruik van licht, beschadigen in tegenstelling tot onze werkwijze enkel het bovengrondse deel van de plant. Onze werkwijze heeft een dieptewerking op de wortelstructuur die gelijk is aan die van chemische bestrijding.

Vergelijkingsstaat XPower invasieve soorten bestrijden


Chemische oplossingen

Chemische middelen kunnen een goede oplossing zijn tegen onkruid (invasieve exoten/ongewenste soorten) onder de juiste omstandigheden, maar ze hebben veel nadelen:

- Zij kunnen seizoensgebonden zijn. (enkel toepasbaar tijdens groei)
- Zij kunnen weersafhankelijk zijn, waarbij regen een negatieve invloed kan hebben.
- Er kunnen gevaarlijke chemische residuen achterblijven. (indringing in de grond-drinkwater)
- Steeds meer plantensoorten worden resistent tegen de in Nederland toegelaten middelen.

Mechanische oplossingen

Mechanische toepassingen kunnen een goede oplossing zijn tegen onkruid (invasieve exoten/ongewenste soorten). Oplossingen zoals borstelen, ploegen, rooien, schoffelen of eggen kunnen kleine planten uitscheuren of begraven. Om dit te laten werken, zijn weer bepaalde voorwaarden vereist:
- De grond moet voldoende droog zijn, anders kunnen planten opnieuw wortelschieten.
- Mechanische processen activeren slapende zaden in de bodem. De beweging zelf beschadigt op lange termijn veel bodems.


Thermische oplossingen

Nadelen van thermische bestrijding: arbeidsintensief, resultaten beperkt en veel impact op milieu.


De kracht van Xpower

XPower-systemen combineren de voordelen van zowel chemische als mechanische oplossingen voor onkruidbeheer en behandeling. Een elektrische stroom wordt op de bladeren gezet en vernietigt de vaatbundels van de planten tot in de wortel.


Bewezen prestaties

Nadat de planten waren blootgesteld aan een behandeling met de Xpower machine, bleken (naast de celbeschadigingen bovengronds) de wortels in te drogen tot een diepte van 10-20 cm (soort afhankelijk), een diepte die voldoende is om veel jaarlijks en klein onkruid volledig te doden. Het innovatieve XPower elektrisch bestrijdingsproces is zeer functioneel gebleken, zelfs bij uiteenlopende soorten als Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw, Kruipende Distel, Cichorei en Dok.
- wortelonkruid is nog steeds aanzienlijk verzwakt en heeft een concurrentienadeel vergeleken met veldgewassen of groenbemesters.
- Het effect is vergelijkbaar met dan van chemische bestrijding. (glyfosaat/Roundup)
- Voor bepaalde planten, zoals Heermoes, Paardenstaart of Cichorei geeft Xpower een resultaat wat niet kan worden bereikt met in Nederland toegelaten chemische middelen

Veiligheid & Beveiliging


Wij zijn in het bezit van een 2-de generatie XPower-systeem. Diverse beveiligings- en controlesystemen zijn hierop aangebracht voor een zo veilig mogelijke werkwijze qua bediening als voor de omgeving. In deze 2e generatie XPower-systemen zijn zowel een opstartcontrole als een noodstopcontrole geïmplementeerd. Dit voorkomt dat de hoogspanningscircuits worden geactiveerd totdat een reeks veiligheidscontroles is voltooid. Het systeem wordt bovendien onmiddellijk uitgeschakeld als er een fout of een inbreuk gedetecteerd wordt.
Verdere veiligheidsvoorzieningen zijn onder meer verbeteringen in de betrouwbaarheid, zoals een verbeterd koelsysteem en verbeterde isolatie. Naast verbeteringen in veiligheidsvoorzieningen zijn er ook verbeteringen in het gebruiksgemak, zoals ingebouwde camera's.


Opstartcontrole bij hoog voltage 2e generatie XPower-systemen

Er is een 4-staps veiligheidsverificatieproces geïmplementeerd voordat de hoogspanningscircuits worden ingeschakeld. Dit zijn de stappen:
1) Is de tractor in beweging? Geverifieerd door interne snelheidssensor in tractor.
2) Is het voorframe verlaagd? Geverifieerd via kantelsensor in het 2e generatie XPower-systeem.
3) Zijn de interne uitlezingen ok:
- Correcte generatorspanning?
- Juiste frequentie?
- Elektronische sleutel?
- Sleutel met 3 niveaus voor elektronische eenheid.
4) Is de operator ingelogd? Geverifieerd via interne computer in het 2e generatie XPower-systeem.


Automatische uitschakeling bij te hoog voltage 2e generatie XPower-systemen

Er is een automatische uitschakeling geïmplementeerd voor alle hoogspanningscircuits. Deze uitschakeling treedt in werking zodra:
- De snelheid onder het minimum komt. Geverifieerd door interne snelheidssensor in tractor.
- Het voorframe opgetild wordt. Geverifieerd via kantelsensor in het 2e generatie XPower-systeem.
- De noodstop geactiveerd wordt. Getriggerd door een noodgeval stopknop in de tractor.
- Er een isolatiefout optreedt. Wordt automatisch gedetecteerd binnen het 2e generatie XPower-systeem.


Extra beveiligingsaspecten:

Bevestigde brandblusser. De 2e generatie XPower-systemen bevatten een brandblusser, bevestigd aan de achterkast eenheid.
De ,,slimme’’ veiligheidsverlichting van de XPower beschikt nu over dubbele knipperende bakens van Hella. De nieuwe bakens passen zich automatisch aan het omgevingslicht aan. Deze aanpassing kan een 2 tot 3 keer hogere lichtsterkte genereren gedurende de dag om de zichtbaarheid te verbeteren.
Elektronische koeling . Ingebouwde ventilatoren binnen het frame van het 2e generatie XPower-systeem koelen de binnenkant en beschermen tegen oververhitting.
Uitbreidbare zijbescherming . De 2e generatie XPower-systemen starten alleen wanneer een uitschuifbaar frame van 3 meter uit de carrosserie wordt geschoven. Dit voorkomt risico op schokken tijdens gebruik.
Isobus-camerasysteem . De 2e generatie XPower-systemen zijn uitgerust met de ISOBUS-camerasystemen voor verbeterde verkeersveiligheid in het verkeer.
Isolatiebewakingssysteem . De 2e generatie XPower-systemen bieden nieuwe hoogspanningsbeveiligingsmaatregelen, zoals een isolatiebewakingssysteem (Bender RCD).
Ingebouwde veiligheid PLC (Programmable Logic Controller). De 2e generatie XPower-systemen bevatten een ingebouwde op veiligheid programmeerbare logic controller.
Ingebouwde schokbescherming . De elektronica in de 2e generatie XPower-systemen is uitgerust met schokbescherming om schade en ongelukken te minimaliseren.
Afzonderlijk geïsoleerde applicatoren . Elke applicator binnen de 2e generatie XPower-systemen zijn individueel geïsoleerd.
Beschermend zeildoek . De 2e generatie XPower-systemen zijn uitgerust met beschermende zeilen om hoogspanningsgebieden in het voorframe te bedekken.
Spanningsuitval bij uitschakeling. Bij uitschakeling van het apparaat zijn alle hoogspanningsapplicatoren en aanwezige schakelingen direct afgesneden van stroom.